top of page

Årsmøte 2021 Vemestad Bedehus på Kvås 7 august

Da har vi hatt årets Vennetreff og Årsmøte i Beit Scandinavia og med stor suksess. Vi hadde planer om å avholde dette i Hagen på Kollevoll som i fjor, men værmeldingen tilsa vi måtte finne et lokalet denne gang. Ragnhild Idsø ordnet det slik at vi fikk låne Vemestad Bedehus på Kvås, og det var veldig bra lokalet å vær for oss. Tusen takk til Ragnhild ! Vi startet med Vennetreff med ord for dagen av Agnar Bratland som les fra boken om Lilly og fra Det Gamle Testamente. Så var det Beit Scandinavia,s gode venn Hans Fredrik Grøvan som snakket om samarbeid mellom Israel og Norge og at Storting som har godkjent penge støtte til Dødehavsklinikken, endelig fikk de gjennomslag. Som overraskelse hadde Grøvan fått med seg Israel Ambassadør Alon Rott som hadde et meget bra foredrag som snakket meget om antisemittisme som er voksene i Norge og resten av verden. Han snakket også en del om samarbeid mellom Israel og Norge. Ragnhild var en god oversetter for oss og Ambassadøren. Han var i storform og ville gjerne komme tilbake en annen anledning kanskje aldrede neste år. Så hadde vi god sang fra Linda Stålesen Brottveit som hadde flere fine solosanger. Kjell Dalene sto for Piano og fellessang som var godt for de ca 45 frammøtte.

Styret ønsker å leie Vemmestad Bedehus også neste år om mulig. Styreleder kontakter ansvarlig for Bedhuset.

Årsmøte var gjennomgang av økonomi ved Nesteleder Grete Kvelland Skaara, etterfølgt av Sekretær Jorunn Justnes Andersen som les opp Årsmelding fra styret. Valg av fire nye styremedlemmer som ble gjenvalg på alle fire. Styret konstituert seg slik etter møte og ble ingen forandring og ble som følger. Styreleder Thorvald Pollestad, Nesteleder Grete Kvelland Skaara, Sekretær Jorunn Justnes Andersen disse tre er på valg neste år. Styremedlemmer valgt inn for 2 år Eivind Pettersen, Agnar Bratland, Kari Torstensen, Mette Tånsberg. Varamedlem ble Bjarte Gudmestad valgt inn for 2 år.

Valgkomite: Jorunn Fosse som sitter til neste år, Ragnhild Idsø og Åstein Vistnes kom inn som er valgt for to år.


Referent Thorvald Pollestad Bryne 8 august 2021Styreleder Thorvald Pollestad Nestleder Grete Kvelland Skaara


Sekretær Jorunn Justnes Andersen Styremedlem Agnar Bratland Styremedlem Eivind Pettersen


Styremedlem Kari Torstensen Styremedlem Mette Tånsberg Varamedlem Bjarte Gudmestad


Verdt å få med seg...
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Nyheter
Arkiv
Last ned vennebrev
Artikkelsøk...
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page