top of page

Trøst mitt folk - Jesaja 40.2


Beit Skandinavia har i over 30 år forsøkt å gi trøst og oppmuntring til dette folket som har levd under så mye urettferdighet og usannheter. Det blir hver lørdag hele året invitert til åpen fest i hagen. Det er nå snart adventstid og da inviterer Lilly til adventshygge på søndagene, slik hun har gjort i alle år. I jula er det stor fest, med god mat og god stemning. Det er mange som er takknemlig for den hygge og oppmuntring de får oppleve i dette huset. Vi må bare takke for det vi har fått lov til å gjøre i Israel, dette er kristendom i praksis. Tusen takk til alle medhjelpere som gjør det mulig å drive dette arbeidet, uten dere hadde huset vært uten verdi. Må Gud velsigne dere rikt tilbake! I disse tider er det mye skremmende som skjer rundt oss, og vi er nå vitne til at norsk politi har fått lov til å bære våpen på jobb fordi en forventer et terrorangrep på norsk jord, mot politi, militæret eller våre politikere. Det gjør inntrykk å få disse nyhetene. Vi er ikke vant til slike trusler i vårt trygge hjørne av verden. Likevel kan vi bare ane hvordan det er å leve med denne frykten daglig slik folk i Israel gjør. Vi feirer i disse dager 20 års jubileum for Berlinmurens fall. Det var mange kristne i Øst-Europa som så det som bønnesvar når denne muren ble revet ned. I dag lever en stor del av den arabiske befolkning under en ødeleggende religion som er sterkere enn en fysisk mur. Gud kan rive ned denne muren også. Må vi be om at Gud snart gjør det. En dag skal Jødene som folk også se at Jesus er Messias og det vil være starten på en stor misjonstid. Verden trenger den gaven som vi om noen uker skal feire at Gud gav til oss. Jeg ønsker alle Beit Skandinavia venner en rik julehøytid, hvor vi har tid til hverandre. Så må vi sammen be om at flere tar imot Jesus som sin frelser.

Knut Gjone

Daglig leder Beit Skandinavia


Verdt å få med seg...
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Nyheter
Arkiv
Last ned vennebrev
Artikkelsøk...
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page