top of page

Jeg vil bo hos dem


jeg-vil-bo-hos-dem.jpg

Fryd deg høylig og gled deg, du Sions datter! For se, jeg kommer og vil bo hos deg, sier Herren. Sak 2:14

I 1956 var jeg på min første påskeleir. Tidligere på året hadde jeg kommet gjennom til et bevisst liv med Gud. På leiren møtte jeg for første gang sangen til Magne Nilsen: Ungdommens lykke er samfunn med Gud … Sangen preget seg inn i mitt hjerte. I lang tid framover var det utenkelig å ha ungdomsmøte uten å synge denne sangen.

Denne sannheten er først født i Guds hjerte. Han ønsket samfunn med mennesket. I Edens hage vandret han. Ved syndefallet ble samfunnet brutt. Men han utvalgte et folk på jorden som han ville tre inn i et spesielt samfunn med. Det var Israels folk.

Han gav dem spesielle løfter om at han ville ”sette min bolig midt iblant der, og jeg skal aldri forkaste dere”. 3 Mos 26:11. Herrens løfter om å bo blant sitt folk er knyttet både til landet, Jerusalem og tempelet. Men det er ikke bare knyttet til institusjoner. Når han vil bo hos dem, er det fordi han vet at de trenger ham.

For så sier Den Høye, Den Opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig: I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden, for å gjøre levende de nedbøydes ånd og gjøre de knuste hjerter levende. Jes 57:15

Løftene til Israel står ved lag og vi som tror på Jesus, har fått del med dem. Vi får oppleve at Jesus kommer til oss og gir oss del med seg. Den som elsker Faderen og Sønnen opplever at de tar bolig i ham. Joh 14:23. Ingen står nærmere hverandre enn de som bor sammen. I Jesu nærhet lærer vi å verdsette ham som den enestående Frelser og Herre i våre liv.

Bibelen er en forunderlig bok. Vi må ofte si mange forskjellige sannheter for å få fram sannheten. Det første er at Gud vil bo hos oss og dermed ha nær kontakt, styre og hjelpe. Den andre sannheten er at Gud selv er en bolig for oss. Et tilfluktssted hvor vi både søker til i vår nød og et sted vi elsker å være. Sal 27:4. 84:11.

Moses oppsummerer erfaringene fra vandringen i ørkenen med disse ord: En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer. 5 Mos 33:27 Sal 90:1.

Samfunnet med Gud møter oss ved at Gud kommer til oss og at vi kommer og vil være hos ham.


Verdt å få med seg...
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Nyheter
Arkiv
Last ned vennebrev
Artikkelsøk...
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page