top of page

Velkommen til Beit Skandinavias årsmøte


9b001a_7cf2ee2136b14fa696df8c222e58624c.jpg_srb_p_840_630_75_22_0.50_1.20_0.00_j

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer med tre måneders medlemskap som har stemmerett. Årsmøtet skal i år velge fire personer inn i styret for Beit Skandinavia. Kandidatene velges for 2 år om gangen. Styret nå er: Olav Haavorstad, Grete Kvelland Skaara, Asbjørn Skåland, Eli Anne Sjølingstad, Asbjørn Skåland, Fanny Evensen, Roy Erik Jåbæk og Hans Fredrik Grøvan. Olav Haavorstad, Eli Anne Sjølingstad, Asbjørn Skåland og Hans Fredrik Grøvan går i år ut av styret. Eli Anne Sjølingstad stiller til gjenvalg.

Valgkomiteen har bestått av Kari Surland Riska, Torgny Haglund og Mette Tånsberg. Alle kandidatene har fått tre spørsmål: 1. Navn, alder, bostedskommune, yrke/pensjonist, 2. Tidligere styreerfaring, 3. Ditt forhold til Beit Skandinavia. Hva synes du er viktig framover? Maks tre setninger.

kjell dahlene.jpg

1.Kjell Dahlene, 71 år, pensjonert forkynner, Mandal.

2. Styreerfaring fra forsamlingsleder og rektoroppgaver

3. Jeg har besøkt BS mange ganger, og vært voluntør. Jeg tror det er viktig at stedet blir bevart som et åpent hjem hvor unge og andre kan møte omsorg og hjertevarme og få et positivt forhold til Israel, jødefolket og det bibelske budskap.

torgny haglund.jpg

1.Torgny Haglund, 69 år pensjonist, Vennesla. 2.Ingen styreverv.

3.Jeg hjelper til med vedlikehold av eiendommen. At visjonen til Lilly og Torvald drives videre.

kari surland riska.jpg

1. Kari Surland Riska, 68 år, pensjonist, Sandes.

2. Forskjellige styrer, komitéer og utvalg i forsamlingssammenheng, lokal- og sentralstyre i "Med Israel For Fred", bystyre, skolestyre og andre kommunale utvalg.

3.Vært medarbeider på BS en del ganger. Ideen, visjonen og huset BS er unik og må videreføres på samme måte også i framtiden. Lilly og Torvalds ide og visjon må være grunnlaget og det som driver det framtidige arbeidet.

mette-tånsberg.jpg

1.Mette Tånsberg, 53 år, selvstendig næringsdrivende, Lillys datter.

2. I Beit Skandinavia, lokalt gredelag og bedehus

3.Opptatt av å føre mine foreldres livsverk videre, i samme ånd og med samme gjestfrihet. Jeg er glad i Israel og opptatt av brobygging mellom Norge og Israel.

berit eppeland.jpg

1. Berit Eppeland, 55 år, sykepleier, daglig leder, Kristiansand.

2. Har vært med i styret for Beit Skandinavia i 15 år fra 1995-2010.

jorunn andersen justnes.jpg

1. Jorunn Justnes Andersen, 55 år. Kristiansand. Etter mange år i bank jobber jeg nå med personal- og administrasjon i Ressurspartner AS.

2. Diverse styreverv i menighets-sammenheng.

Er for tiden fast møtende vara til styret BS.

3. Ble kjent med BS i 2009, og er begeistra for stedet i Haifa og for arbeidet. Har vært der flere ganger, også jobba der litt, og er opptatt av å fortelle sannheten om både det historiske og det bibelske Israel, og gjerne til yngre mennesker. Ønsker at BS skal være en god, spennende og lærerik møteplass for folk flest.

eli_anne_skjølingstad.jpg

1. Eli Anne Skjølingstad, 67 år, pensjonist.

2. Sittet i BS styret i en to-årsperiode. Vært leder for styret i Shofargruppa i Mandal siden starten for 8-9 år siden, styre i sameie, menighetsråd og indre-misjon, deler av tiden som leder.

3. Jeg ønsker at BS skal drives i samme ånd som før med samme formålsparagraf og fortsatt være et hjem langt hjemmefra. Jeg ønsker at huset skal vedlikeholdes og oppgraderes etter nåtidens standard. Jeg har flere ganger vært medarbeider på BS, og håper også å få anledning til å gjøre det i framtiden.

åstein_vistnes.jpg

1.Åstein Vistnes, 74 år, pensjonist/ jobber 2-3 dager i uka.

2. Menighetsråd i Randaberg 4 år, Randaberg Pensjonistlag 5 år, sitter fortsatt i styret.

3.Jobbet i 2 perioder, 4 uker i 2014 og 4 uker i 2015. Fått være på 2 stevner, 2013 og 2014.


Verdt å få med seg...
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Nyheter
Arkiv
Last ned vennebrev
Artikkelsøk...
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page