top of page

Dere er dyrt kjøpt! 1 Kor 6,20. 1 Kor 7,23


"

Tenk at han betalte så mye for den rønna. Den var på ingen måte verd det.” De ristet oppgitt på hode over en slik handel. Vi kan godta at det betales dyrt for noe svært verdifullt, men reagerer når det betales mye for lite. Med stor undring stanser vi for påskens store mysterium. Hvordan kunne himmelens Gud betale en så høy pris for å frelse meg. Hvilken verdi fant han i en fallen skapning, opprørsk og fiendsk, uren og forkommen, syndfull og fordervet. Det er vanskelig å forstå.

Prisen var så overveldende. Skaperen ble en skapning. Den usynlige ble synlig. Han som er alle tings opphav, ble et foster i mors liv, ble født, vokser opp og dør. Han som bærer alle ting ved sin krafts ord, segner under byrden av en korsbjelke. Han som er selve Livet, bøyer hodet sitt og dør. Han som eier hele himmelens tilbedelse, går inn under denne verdens spott, skam, fornedrelse og forfølgelse. Han som ikke visste av synd, ble gjort til synd for oss. Han som er opphøyd over himlene, gir seg selv som offer for den simpleste synder.

Betalte han overpris? Fra mitt ståsted vil jeg si ja. Hvorfor utslettet han ikke heller hele menneskeslekten?

Men om himmelen skulle svare, ble det et nei. I Guds øyne var det en fullt forsvarlig pris. Den stod i den skjønneste harmoni med Guds kjærlighet. Han verdsatte sin skapning så høyt at han var villig til å betale denne uhørte pris for fortapte menneskes frelse.

Vi kan bare stå i den dypeste undring å la denne kjærlighetens dyre kostnad rope til oss, omslutte oss og ta imot den i et takknemlig hjerte. Senke oss ned i den og drikke av den dyrebare kilde. Berthe Canutta Aarflot skrev i 1836: O, Lam, jeg ser deg full av sår! Tålmodig du min straff utstår, hver dråpe blod forkynner meg: Se her hvor høyt jeg elsker deg! Denne kjærlighet overgår alt. Englene står i den dypeste undring. De søker å forstå, men er maktesløse.

Vi blir så små i møte med en slik kjærlighet som var villig til å bringe det største offer, den mest ildnende lidelse og det dypeste forbannelsens mørke for vår frelses skyld. ”Å, la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg, frelsens fyrste, bar! Men la kors og død og smerte tale, rope i mitt hjerte hva min frelse kostet har!” (B. G. Sporon)

Når jeg er kjøpt så dyrt, vil jeg tilhøre ham for tid og evighet. Jeg kjenner meg ett med Brorson som sier: ”Jeg er kjøpt for dyre til, å prøve syndens lykkespill.”


Verdt å få med seg...
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Nyheter
Arkiv
Last ned vennebrev
Artikkelsøk...
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page