top of page

Sosialvoluntør på Beit Skandinavia


Beit Skandinavia hadde for noen år siden en sosialvoluntør som arbeidet på institusjon ute i Haifa by, ved siden av å jobbe på huset. Vi vil nå forsøke ta dette opp igjen. Det er mye som er forandret siden sist, mye mer byråkrati, men vi har funnet en institusjon som vil hjelpe oss i gang. HOD Institute driver et døgnsenter for psykisk handikappede mennesker i alle aldre. Daglig leder Efra Merchav forteller at de har et stort behov for voluntører i alle aldre. Det vil være Beit Skandinavia som er arbeidsgiver som da bestemmer hvor mye det må arbeides på huset og hvor mye det skal arbeides på Institusjonen. Vedkommende vil ikke få lønn, men flybillettene blir dekket. Bussbilletter i Haifa vil Hod Institute dekke. Minstetid er 6 måneder. Ta kontakt om dette er noe for deg eller kanskje for noen du kjenner.


Verdt å få med seg...
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Nyheter
Arkiv
Last ned vennebrev
Artikkelsøk...
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page