top of page

BEIT - HJEM


Det er få ord som har en så god klang som ordet «hjem». Vi sier «borte bra, men hjemme best». Men det er ikke så enkelt hvis man bor langt fra hjemmet, som f.eks. unge som reiser som volontører til Israel. Da er det godt å ha et «hjem» i fremmed land. Slik har Beit Scandinavia vært til ufattelig stor velsignelse for de mange unge skandinaver som har vært i Israel. Min sønn kan ikke få fullrost Beit Scandinavia da han var på kibbutz.

Men i dag vil jeg også minne om et annet hjem. Som kristne er vi i fremmed land i denne verden. Vårt rike er egentlig i himmelen. Vi bare venter på at vi skal flytte hjem. Skjønt, ikke bare. Jesus har da også en oppgave for oss i denne verden: Å si til alle at Gud har ment oss til noe bedre enn livet her i verden. Han vil gi alle et hjem i sitt rike.

Mens vi lever i denne verden er menigheten er et slikt godt hjem, der vi kan ha fellesskap og hjelpe hverandre i liv og tjeneste. Vi kan også gjøre våre egne hjem til et hjem for hjemløse.

Se hvordan Israel har tatt imot millioner av hjemløse i vår tid! Fra alle verdens kanter har Gud hentet jødene hjem, og de har fått et hjem i Israel. Da kan vi også tenke på de mange som kommer som flyktninger til vårt land i dag. De er skapt og elsket av Gud. Da er det vår oppgave å gjøre slik at de føler seg hemme!

Så vil mange fortsatt ha bruk for Beit Scandinavia. Så vil fortsatt noen ha bruk for ditt hjem – og du for andres. Men vi lever alle i en verden som skal forgå. Hva har du da? Jesus vil ta deg med til sitt fullkomne rike. Der er han opptatt med på gjøre i stand et rom for oss. Det hjemmet må du ikke gå glipp av! Det er åpent for alle som tar imot Jesus.


Verdt å få med seg...
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Nyheter
Arkiv
Last ned vennebrev
Artikkelsøk...
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page