Priser overnatting KVS


Påmelding gjøres til post@beitskandinavia.no

NB! Betaling gjøres på KVS, ikke send penger til bankkonto!

G internat (nybygg) (eget bad på alle rom)

Enkelt rom kr 1 700,- inkl. mat pr. person

Dobbelt rom kr 1 450,- inkl. mat pr. person

C Internat (deler bad med et rom)

Er i utgangspunktet til personer som har vanskeligheter med å gå.

Dobbelt rom kr 1 500,- inkl. mat pr. person.

D Internat (deler bad med et rom)

Dobbelt rom kr 1 450,- inkl. mat pr. person.

A/B Internat (felles sanitær i gangen, gamle og slitte rom)

Enkelt rom kr 1 370,- inkl. mat pr person.

Dobbelt rom kr 1 200,- inkl. mat pr. person..

Sengetøy koster i tillegg kr 75,- person. Må bestilles på forhånd.

Mer informasjon: post@beitskandinavia.no eller tlf 90973972


Verdt å få med seg...
Nyheter