top of page

Medarbeidersamling 11. august


Jeg har den glede å invitere til medarbeidersamling for alle frivillige som har gjort en tjeneste på Beit Skandinavia i Haifa. Samlingen er også åpen for deg/dere som har lyst til å gjøre en tjeneste der i tiden framover.

Siden Lilly og Torvald Tånsberg startet opp Beit Skandinavia i 1981, har stedet vært et skandinavisk hjem i Israel. I over 30 år har Beit Skandinavia formidlet kontakt, kunnskap og kjærlighet mellom det israelske samfunnet og titusener av nordmenn. Beit Skandinavia ønsker å være et kontaktsenter mellom nordmenn og israelere, som kan demme opp for fordommer, formidle kunnskap og være en sann venn av det jødiske folk. «Trøst, ja, trøst mitt folk!» Jesaja 40.2 Ønsker du å være med på dette? Da er du hjertelig velkommen til denne samlingen. Vi trenger stadig nye frivillige. På denne samlingen vil visjonen for arbeidet bli løftet opp og stifter av Beit Skandinavia, Lilly Tånsberg vil også være med.

Det er i dag en arbeidsgjeng på ca. 60 personer som er en del av arbeidslaget. Uten denne gjengen hadde det vært ikke vært mulig å holde arbeidet i Haifa i gang. Tusen takk til dere alle!

Medarbeidersamlingen vil være på KVS fredag 11. august kl 13. 00. Møtet varer frem til kl 15.00. Det vil bli servering av snitter og kaffe/te.

Det er ikke nødvendig med påmelding for å være med på denne samlingen, men det er likevel fint med en tilbakemelding fra flest mulig pga bestilling av mat til møtet.

Jeg vil i etterkant av dette møtet starte opp bemanningen av våren 2018 på Beit Skandinavia. Det er fint om alle som vil gjøre en jobb i dette tidsrommet tar kontakt innen utgangen av august. De som vil være mer enn en måned vil da ha førsteretten til å velge tidsrom. De som kan bidra med en måned vil så få velge etter forespørsel.

Shalom fra daglig leder Beit Skandinavia Knut Gjone

knut@gjone.info, tlf 90973972


Verdt å få med seg...
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Nyheter
Arkiv
Last ned vennebrev
Artikkelsøk...
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page