Velkommen til Beit Skandinavias årsmøte 12. august 2017 kl.15.00


Årsmøtet er åpen for alle, men det er kun medlemmer med tre måneders medlemskap som har stemmerett. Alle som i 2017 har gitt en gave på minimum kr 200, (ektefeller kr 400) kan regne seg som medlem.

Årsmøtet skal i år velge fire personer inn i styret for Beit Skandinavia. Kandidatene velges for 2 år om gangen. Valgkomiteen har spurt og foreslår kandidatene nedenfor som er satt opp alfabetisk.

Disse medlemmen er ikke på valg: Berit Eppeland, Torgeir Riska, Grete Kvelland Skaara.

Årsmøtet skal i tillegg velge to kandidater til valgnemden. Disse er foreslått: Laila Andersen og Trine Lise Hoff. Fra før sitter Olav Haavarstad, Bjørg Kulsås og David Slåttebrekke.

Styret har bestemt at eventuelle kandidater som fremmes gjennom benkeforslag må være spurt på forhånd.


Verdt å få med seg...
Nyheter