top of page

Et stort lys


Når lyset er på det svakeste i årets syklus, tenner vi mye lys – slik vi gjør i julehøytiden. I Israel tennes lysene under den åtte dager lange Hanukkafesten. Under den minnes de et av Guds store under. Den jødiske patriotgruppen makkabeerne beseiret den gresk/syriske okkupasjons-makten og inntok Jerusalem, renset tempelet og gjen-opprettet gudstjenesten. Bare en liten krukke med hellig olje hadde de igjen. Den skulle få Menorahen til å lyse et døgn. Men underet skjedde – Menorahen brant i hele åtte dager. Det var den tiden de trengte til å lage ny, hellig olje. Menorahen fikk fortsette å gi sitt lys i helligdommen.

Israels Gud har sett til folket sitt i mange mørke tider og kommet med frelse og utfrielse. Løftene Gud gav det utvalgte folk både i nåtid og framtid, har vært det klare lys. Det har gitt håp når håpløshetens mørke var størst. De har følt på kroppen fangenskap og trelldom, mange slags piner og forsøk på utryddelse. I sannhet mørke tider. Men mørket var ikke bare omkring dem. Syndene deres slukket selv lyset for dem. Profetenes sterke forkynnelse avslørte dem til de dypeste. Men uansett hvor mørkt mørket var, våket Israels Gud over sitt folk.

På ny ble lyset tent. Lyset er knyttet til de positive forhold i menneskelivet. Lys og frelse hører sammen. Sal 27:1. Lys og sannhet forener. Sal 43:3. Lysets egenskaper taler sitt mektige språk. Det opplyser. I lyset finner vi veien fram. Mørket tar fra oss det meste. Lyset skaper trivsel og det forener. Det har en tiltrekkende kraft. Ikke minst varmer det. Mange lys kan vi glede oss over, men mest av alt over det lys som Israels Gud tenner.

Den aldrende presten Sakarja hadde fått Johannes i sin alderdom. Denne gutten skulle være et forvarsel på det sanne lys som Herren ville gi. Han sier i sin lovprisning: «på grunn av vår Guds inderlige miskunn, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss». En underlig formulering. Soloppgangene observeres nedenfra og oppover. Først ser vi en lysstripe i horisonten og deretter stiger lyset opp over himmelen. Men her er det en soloppgang fra det høye. Dette lyset kom fra Guds himmel. Jesus ble født på underfullt vis av en jødisk mor, inn i det jødiske folk for å bli deres frelser og store lys. «Frelsen kommer fra jødene». Israels Gud trådde selv inn i vår verden som det sanne, virkelige lys.

Da den gamle Simeon stod med Jesus-barnet i armene sine, lovpriser han Gud og sier: Mine øyne har sett din frelse, som du har beredt for alle folks åsyn, et lys til åpenbaring for hedningene, og en herlighet for ditt folk Israel.» Jesus er det store lys. I hans samfunn kan vi reflektere lyset. Vi ønsker at Beit Skandinavia skal være en lysbærer, som opplyser, viser vei, skaper trivsel og varmer. Dermed vil jeg ønske alle vennene til Beit Skandinavia en velsignet julehøytid


Verdt å få med seg...
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Nyheter
Arkiv
Last ned vennebrev
Artikkelsøk...
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page