Julehilsen 2019


En gang for lenge, lenge siden kom Jesus til jorden. Da ble han født i en stall i Betlehem som er et lite fattig barn. Og nå venter vi på Julen, for vi skal være med på å feire Jesu fødsel. Vi venter ikke på at Jesus skal bli født igjen, slik som han ble født den gang. Men vi gleder oss til å feire Jesu fødselsdag også i år. Vi gleder oss til Jul, for fødselsdagsselskapet er alltid glade fester, og Julen er den gladeste av alle fødselsdagsselskaper. Den festen er så stor at den skaper glede allerede lenge før den kommer. Den sprer forventning gjennom hele adventstiden. Derfor er adventstiden den lyseste og festligste tide i hele året, selv om den i denne delen av verden er den mørkeste og kaldeste tiden. Det er mange lys i adventstiden. Og skal la hvert eneste lys minne oss om da Jesus kom den første Julenatt, slik som stjernen den gang minnet hyrdene på marken om at Jesus var født.

Gleden skyldes at det kom en frelser til jorden. La oss ikke glemme, nå i den travle adventstiden, at det er for å feire Frelseren vi forbereder til fest og er fulle av forventning!

I det G

amle Testamente står det i Mika 5,1-3 Men du Betlehem, Efrata, den ringeste blant ættene i Juda! Fra deg lar jeg komme en mann som skal være hersker over Israel. Han har sitt opphav i gammel tid, han er fra eldgamle dager. Så lar Gud dem gå sine egne veier inntil hun som skal føde, har født. Da kommer resten av hans brødre tilbake til Israels sønner.

Han skal stå og gjete i Herrens kraft, med makt og myndighet fra Herren sin Gud. Nå skal de bo i trygghet, for hans velde når til jordens ender.

God og Velsignet Jule Høgtid til dere alle.

Hilsen Thorvald Pollestad


Verdt å få med seg...
Nyheter