Innkalling til årsmøte

Ut fra dagens situasjon med Korona virus så er sommer stevne for Beit Scandinavia i Lyngdal avlyst.

Men vi vil med dette invitere til samling for venner av Beit Scandinavia med Årsmøte på Kollevoll i Lyngdal hjemme hos Mette i Hagen den 8 august klokken 13.00. NB. Ta med niste for dagen og stol til å sitte på !

Program for samlingen:

Åpning ved Styreleder Thorvald Pollestad

Fellessang v/ Kjell og Turid Dahlene

Innlegg om den aktuelle situasjonen i Israel med vekt på relasjonen til Norge v/ Hans Fredrik Grøvan. Det åpnes opp for spørsmål til Grøvan.

Matpause (NB Ta med egen mat for dagen)

Gjennomgang av regnskap for 2019 ved Nestleder Grete Kvelland Skaara

Gjennomgang og opplesing av Årsmelding for 2019 v/ Thorvald

Valg av nytt styre og valgnemnd v/ Kjell Dahlene (Presentasjon av det gamle og nye styret)

Minner om at alle som har betalt inn kr. 200,- eller mer i 2019 har stemmerett.

Årsmøte avsluttes med drøs og kaffe.

Alle er velkomne til Årsmøte. (send gjerne dette videre til folk og venner du kjenner)

Vi er avhengig av gaver mer en noen gang og ønsker du å gi er kontonummer 0539.25.31809

Kandidater til styret:

Jorunn Justnes Andersen, f. 1959, Kristiansand. Lang erfaring innen bank og finans. En tid innenfor bemanning. I de senere år jobbet i en bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusomsorgen. Erfaring fra kor- og menighetsarbeid. Har tidligere sittet i styre for BS.

Thorvald Pollestad, 68 år og pensjonist. Har arbeidet som bygningsmann. Ett år i Haifa volontør og bygningsmann for Israelsmisjonen. Har hatt flere opphold på BS og er for tiden formann i styret.

Grete Kvelland Skaara, 64 år, Kristiansand. Pensjonist. Arbeidet i politikken for KrF. Bystyre, gruppeleder og flere politiske oppdrag. Tilhører Frelsesarmeen. Har reist mye til Israel og vært i styret for Beit Skandinavia i flere perioder. Er nå nestformann.

Per Ove Torgersen, f. 1959, Lyngdal. Bosatt Sperrebotn, Østfold. I 22 år i Ålesund. Møbelsnekker hos Ekornes. Engasjert i KrF, i NLMs radioarbeid i Ålesund, i ungdomsarbeid i Sykkulven. Er med i Misjonshuset Moss. Har flere opphold på BS bak seg.

Johne Vatland, f. 1950. Oppvokst på gård. Ble kristen som 18-åring. Arbeid med trelast og bygg. Bestyrer på Vaulali leirsted i 15 år. Engasjert i skoleskipet Gann. Vært 6 perioder på Beit Skandinavia sammen med kona Kari.

Fra før sitter: Agnar Bratland, Eivind Pettersen, Mette Tånsberg og Kari Tostensen.

Valgnemnda er redusert fra 5 til 3 medlemmer. Valgnemndskandidater er: Jorunn Fosse og Åstein Vistnes.

Fra før sitter Torgny Haglund og Kjell Dahlene.

Hilsen styret i Beit Scandinavia


Verdt å få med seg...
Nyheter