top of page

Innkalling til årsmøte i Beit Skandinavia venneforening lørdag 6.august 2022

Innkalling til årsmøte i Beit Skandinavias Venneforening Lørdag 6. august kl. 12.00 på Vemestad Bedehus, Kvås Program: *Velkommen v/styreleder Thorvald Pollestad *Ord for dagen v/Eivind Pettersen *Valg av møteleder og referent *Valg av tellekorps *Årsmelding v/sekretær Jorunn J. Andersen *Regnskap v/nestleder Grete Kvelland Skaara *Informasjons-saker v/styreleder: *Steinbua i Bat Galim, Haifa *Mulig samarbeid med Den norske Israelsmisjon DNI (som turorganisator) for 2 folkehøgskoler i Norge som skal til Israel på studietur. *Styret i Beit Skandinavia har mottatt en henvendelse fra Mette Tånsberg og hennes advokat, hvor hun løfter spørsmålet om sin eventuelle arverett i Beit Skandinavia etter Lilly Tånsberg. *Innkomne forslag *Valg v/valgkomiteen. Innkomne forslag må sendes styreleder Thorvald Pollestad innen 15. juli 2022 Vi minner om at de som har stemmerett ved valget er de som har betalt inn kr. 200,- eller mer til Beit Skandinavia i 2022, og dermed er blitt medlemmer av Beit Skandinavias venneforening. Samtidig oppfordrer vi flere til å bli medlemmer av venneforeningen. Etter selve årsmøtet er ferdig, har vi en matpause. Vi ber dere alle om å ta med mat til dere selv. Vi koker kaffe. Litt seinere på dagen serverer vi kaffe og kake *** Ca. kl. 13.30 fortsetter vi med møte med følgende agenda: Sang v/Linda Brottveit Hilsen fra Hans Fredrik Grøvan Tale v/Eva Olsvold Sundar Allsanger og solostykke v/pianist Brit Skoland I etterkant av møtet serverer vi kaffe og kake Beit Skandinavia: kontonummer: 0539.25.31809 VIPS: 134030 Med vennlig hilsen styret i BS


Verdt å få med seg...
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Nyheter
Arkiv
Last ned vennebrev
Artikkelsøk...
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page