top of page

Kandidater til styret for Beit Skandinavia 2022.

Kandidater til styret for Beit Skandinavia 2022. Styret har bestått av: Disse står på valg : Thorvald Pollestad (leder) Grete Kvelland Skåra, Jorunn Justnes Andersen. Disse fortsetter i styret : Agnar Bratland, Eivind Pettersen, Kari Tostensen og Mette Tånsberg Det skal velges inn tre representanter til styret. Alfabetisk oppført.


Jorunn Justnes Andersen

f 1959 Kristiansand. Lang erfaring innen bank og finans. En tid innenfor bemanning. I de senere år jobbet i en bruker- og på-rørendeorganisasjon innen rusomsorgen. Erfaring fra kor- og menig-hetsarbeid. Er nå sekretær i BS styret.


Bjarte Gudmestad

f 1966 er fra Nærbø. Bygg lærer på Tryggheim videregående skole. Han har besøkt Beit Skandinavia mange ganger i årenes løp. Mange ganger har han vært reiseleder til Israel for skoleelever og har stor interesse for arbeidet der.


Thorvald Pollestad

70 år og pensjonist. Har arbeidet som bygningsmann. Ett år i Haifa volontør og bygningsmann for Israelsmisjonen. Har hatt flere opphold på BS og er for tiden formann i styret.


Lars Morten Røyksund. Født på Bømlo, kone og 3 barn, bosatt i Vennesla. Han jobber som driftsleder for Lunde Holding og er utdannet elektriker og møbelsnekker. Han hadde sitt første møte med Beiten som ungdom på kibbutz i 1992, og fikk nære møter med Thorvald og Lilly. Hadde nær kontakt med Lilly de siste årene. Israel og spesielt Beit Skandinavia har fortsatt en stor plass i hjertet hans og han brenner for at plassen skal få stor betydning for mange i fremtiden.

Grete Kvelland Skaara

66 år. Kristiansand. Pensjonist. Arbeidet i politikken for KrF. Bystyre, gruppeleder og flere politiske oppdrag. Tilhører Frelsesarmeen. Har reist mye til Israel og vært i styret for Beit Skandinavia i flere perioder. Er nå nestformann i BS styret.


Valgnemdskandidater er:

Vert presentert på årsmøte.


Fra før sitter : Ragnhild Noraberg Idsø.

Åstein Vistnes og Jorunn Fosse.


Verdt å få med seg...
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Nyheter
Arkiv
Last ned vennebrev
Artikkelsøk...
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page