top of page

Kjære alle BS-venner

Kjære alle BS-venner Her kommer en oppdatering fra styret i BS. Etter lang tid med pandemi og krevende tider, opplever vi at engasjementet i medlemsmassen er økende, og det er flott…… Det har vært noen arbeidsomme måneder i det siste, med større arbeidstrykk enn på lenge…. Selv om vi jobber med dette på dugnad, så ønsker vi å legge ned en stor innsats…. Det er nå etablert en arbeidsgruppe, slik det kom forslag om. Oppgaven de har fått, er å skape gode verktøy og strukturer for BS fremover. Gruppa består foreløpig av 3 styremedlemmer, som etter hvert vil trekke inn andre krefter fra medlemsmassen. Gamle og nye medlemmer vil bli spurt om å bidra, i det BS som skal justeres for en ny tid. Tiden forandrer seg, og av den grunn må vi også tilpasse oss Vi ønsker å få bedre oversikt over medarbeidere og medlemmer, inntekter og kostnader ... vedlikehold og oppgaver fremover. Der skal ikke inngås noen tette samarbeid med andre organisasjoner. BS skal kunne bestå i kraft av seg selv. Men vi er åpne for bruk av huset, både fra små og store grupper av alle slag. Vi ønsker kontakt med tidligere volontører, og gamle venner av huset, Vi ønsker å skape engasjement og større aktivitet. Vi har også et stort ønske om å få flere ungdommer til å besøke BS og Israel. BS har en unik mulighet til å knytte bånd mellom Israel og oss.... Vi må være brobyggere mellom kulturer og tradisjoner, mellom religioner og …respekten oss mennesker imellom . NRK har gitt oss «Last, Jøder» En serie som veldig mange av oss er blitt dypt grepet av. Vi er på en sterk og vond, men klok måte blitt minnet om historien som Jødene har gjennomlevd. Årsmøte blir på Vemestad bedehus, lørdag 5 august. Vi vil jobbe med å lage et godt og nyttig program som vil bli publisert i god tid. Vi håper at så mange som mulig vil komme til Vemestad, og være en del av den konstruktive planleggingen for BS sin fremtid og videre drift. Lave dørstokker, åpne dører og kanaler er et ønsker. Derfor setter vi stor pris på tilbakemelding. Vårt motto skal fortsatt være: Et hjem langt hjemmefra et sted for den trette vandrer en åpen dør for alle Shalom Styret for BS
Verdt å få med seg...
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Nyheter
Arkiv
Last ned vennebrev
Artikkelsøk...
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page