top of page

Styret og referat fra årsmøte 6 august 2022

Styret for Beit Skandinavia konstituerte seg på styremøte lørdag 27 august.

Grete Kvelland Skåra nestleder

Bjarte Gudmestad styreleder

Agnar Bratland styremedlem

Lars Morten Røyksund styremedlem

Kari Tostensen styremedlem

Mette Tånsberg styremedlem

Eivind Pettersen styremedlem

Thorvald Pollestad 1. Vara og ansvar for huset i Haifa

Jorunn Justnes Andersen 2. vara sekretær .


Referat fra Beit Skandinavias årlige treff og årsmøte, Vemestad Bedehus, Kvås 6. august 2022

- Styreleder Thorvald Pollestad ønsket velkommen

- Eivind Pettersen hadde åpnings-ord og tanker

- Brit Skoland spilte 2 klassiske stykker på piano

- Hans Fredrik Grøvan snakket over emnene: mine beste minner fra Israel, hvor han tok oss med til sitt opphold på Kibbutz i 1972, samt Norges forhold til Israel i dag, hvor han særlig pekte på den norske beslutningen om å merke varer som kommer fra Vestbredden og Gaza. Dette er oppsiktsvekkende, særlig sett i lys av regjeringens lettelser av restriksjoner overfor ekstreme land. Det er tolkningen av folkeretten som er årsak til vårt lands tenking og handling.

Årsmøtet


- Thorvald ønsket velkommen, og ble valgt til møteleder

- Jorunn ble valgt til referent

- Egil Brottveit, Marit Bratland og Ingunn Aliz Laudal ble valgt til tellekorps

- Jorunn leste årsmeldingen

- Grete gikk gjennom regnskapet og leste revisors rapport. Hun nevnte også til info den obligasjonen på kr. 209.000 som Ordet og Israel har hos oss, dog ikke med rett til innløsing for Ordet og Israel før huset selges.


Thorvald informerte:

- Mettes arvesak

- Steinbua-saken vi jobber med i Haifa

- Mail med innkommet forslag fra Ragnhild Idsø ble lest opp. Hun foreslår å opprette en gruppe som skal se på «ny bærebjelke/plattform», og styret har fått fullmakt fra årsmøtet til å behandle hennes forslag i styret, og legge det frem for årsmøtet neste år.


- Avtalen vi har gjort med DNI om å innkvartere ungdommer fra 2 norske folkehøgskoler i perioden 15.9. – 20.12.2022. Styret har vurdert saken for og imot, og konkludert: Vi får ungdom til Israel, som er i tråd med stiftelsens hensikt. Ungdommene skal lære om landet og folket og Bibelen. Ungdommene vil bebo mesteparten av huset i ca. 3 måneder, deretter skal hele opplegget evalueres. BS trenger gaveinntektene dette vil gi. Vi har utgifter som står i kø.

I denne saken er det åpenbart sterke meninger om denne avtalen er rett eller feil å inngå. Flere i salen tok ordet:


Argumenter mot avtalen:


Elin Elkouby: Urolig for fortsettelsen av prøveperioden! BS har hatt en god ramme rundt ungdom til Israel. Hun frykter et nytt og uønsket konsept/bibelskolekonsept. Pekte på historien med DNI og Faye Hansen, som hun mener manglet respekt. Er redd for at DNI skal få et uønsket bein innafor.

Roy Jåbæk:, brukte begrepene «leie ut» og «bryte med intensjonene» og «omdisponering av statuttene», og hevdet at avtalen med DNI krever ekstraordinær generalforsamling. Er bekymret for at gaven på kr. 200.000 ikke er så god som styret åpenbart mener. Han tenker bl.a. på vann- og strømavgiftene dette vil medføre, slitasje og arbeidskrevende for vertskapet. Han tror dagens medlemmer ville ha gitt ekstra økonomiske bidrag, dersom det ble nødvendig. Er redd det skal bli evangelisering ut av dette.

Jan Skoland: mener elevene må ha det levelig med tanke på plass og komfort, og at det betyr at andre gjester blir fortrengt. Han mener styret går ut over sine fullmakter, og vil gå til «Stiftelsesklagenemnda». Han hevdet samtidig at Mette burde få sin del av arven, og mente at 75 % av generalforsamlingen kan ta en slik beslutning.

Jon Aslak Fintland: mente det var en grov feilvurdering av styret å inngå denne avtalen uten ekstraordinær generalforsamling. ..…«hvor naive går det an å være»…Han antydet også usikkerhet om hvorvidt Mettes ord/argumenter mot inngåelse av avtalen er protokollført.Argumenter for avtalen:


Kari Riska: støtter avtalen. Pekte på den prøveordningen som ble inngått i 2010 med lærerskoleelever i 3 måneder, som fungerte godt, og som ikke ble forlenget.

Over Pettersen: Støtter styrets arbeid og avtalen med DNI

Agnar: Styret har til hensikt å lytte til generalforsamlingen. Ber om ro! Vi tåler ikke en ny «krig» i BS.

Grete: Pekte på noen av årsakene til at vi er usikre på hvorvidt vi vil kunne få nok gjester i høst uten ungdommene: 1) Israel selv sier at de opplever redusert strøm av turister til landet 2) Folk opplever usikre tider i verden med krig i Europa og en pandemi som tidvis blusser opp igjen og 3) Shekelen er svært høy for tiden (kr 3,00 pr. shekel), og tur til Israel blir derfor dyr.

Jorunn: understreket BS sin demokratiske ordning: årsmøtet står øverst, og har gitt styret fullmakt til å drifte stiftelsen i det daglige. Det er styrets klare vurdering at å inngå denne avtalen inngår som del av den daglige driften. En annen sak ville det være dersom en langsiktig avtale skulle inngås. Styret vil lytte til årsmøtet, og saken vil nøye evalueres.


Valg:

Ca. 62 fremmøtte på årsmøtet


Valgresultat:

Antall stemmer

Grete Kvelland Skåra (gjenvalgt)

54

Lars Morten Røyksund (ny)

42

Bjarte Gudmestad (fra vara til styremedlem)

38Thorvald Pollestad 1. Vara

34

Jorunn Justnes Andersen 2. vara

29


- Sang av Linda Brottveit

- Tale v/Eva Olsvold Sundar, «møteplasser mellom kristne og jøder»


Referent Jorunn 7.8.22

Verdt å få med seg...
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Nyheter
Arkiv
Last ned vennebrev
Artikkelsøk...
No tags yet.
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page